השתקפות

מי אני?
כנראה כלה לא אהיה לעד
ולא בת מושלמת
האמנם התפקיד לא לי נועד?
לי ברור שליבם של בני משפחתי אשבור
אם רק בדרכי אצעד

מי זו נשקפת מולי?
מביטה בי מולי?
איך השתקפותי נראית לא מוכרה?

הן כל אדם נועד
לא להיות רק לבד
איך נהיה ההשתקפות ואני אחד?!
איך נהיה ההשתקפות ואני אחד…?